sơ cứu người bị tai nạn

Cách sơ cứu khẩn cẩm khi gặp tai nạn làm dập nát đứt lìa chi

Bác sĩ chuyên về vi phẫu bàn tay Nguyễn Xuân Anh cho biết việc sơ cứu và chuyển kịp thời nạn nhân đến cơ sở