sơ cứu khi bị đứt tay

Cách sơ cứu khi mà trẻ bị đứt tay chảy máu đúng cách nhất

Khi vết thương sâu và rộng, đặc biệt nếu chúng tạo thành gờ thì cần phải khâu lại. Vết thương cần được khâu trước 8